Dokumentbevakning

Som auktoriserad SBF-Byrå så har vi självklart möjlighet att erbjuda förvaring av viktiga dokument som t.ex. testamente, gåvobrev, äktenskapsförord mm.
Detta mot en engångskostnad (kontakta oss för att få veta mer). Dokumenten bevakas per automatik mot Skatteverket så vi kan se till att de kommer fram vid ett dödsfall.

Livsarkivet där man skriver ned sina önskemål inför begravningen förvarar vi däremot kostnadsfritt.