Hur gör jag nu?

Att ordna allt vid en anhörigs bortgång är inget man klarar av på samma sätt som vardagliga saker. Det finns heller ingen anledning att begära det av sig själv. Inte heller finns det någon anledning att ha bråttom - ta en sak i taget. Mycket av det som ska ordnas kan ofta vänta ett litet tag. Här nedan försöker vi svara på de vanligaste frågorna.

Tänk på 30-dagarsregeln

Att mista en anhörig är en stor händelse, och det medför stor sorg och saknad. Det uppstår lätt förvirring och osäkerhet vid detta tillfälle, vilket är helt naturligt. En av de första frågorna man ställs inför är om den avlidne hade egna önskemål om begravningen. Finns det antecknat i Livsarkivet?

Att ordna allt inför en begravning är inget man klarar av på samma sätt som vardagliga saker. Det finns heller ingen anledning att begära det av sig själv. Inte heller finns det någon anledning att ha bråttom - ta en sak i taget. Mycket av det som ska ordnas kan ofta vänta ett litet tag. Dock bör man vara medveten om den nya lag som trädde i kraft 2012, som begränsar tiden mellan dödsfall och gravsättning alternativt kremering. Den tiden är numera begränsad till högst 30 dagar, mot tidigare två månader.

Välj begravningsbyrå

Som anhörig bör man nu ganska snart efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå och församling för att boka begravning. Seriösa begravningsbyråer lämnar alltid skriftliga prisförslag.

Det finns alltid en chans att ta reda på vad en begravning skall kosta genom att begära prisuppgift på denna. Du har alltid möjligheter att ändra på arrangemangen inom en rimlig tidsram.

Välj begravningsceremoni

Alla skrivna i Sverige betalar en begravningsavgift (till kyrkan) via skattsedeln - oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Storleken på avgiften varierar mellan (kommunerna) församlingarna. Avgiften ingår i kommunalskatten och inkluderar gravplats i 25 år, gravsättning, kremation, lokal för förvaring av stoftet samt lokal utan religiösa symboler (borgerlig begravning). Detta har man rätt till om man betalar skatt eller är skriven i Sverige. Medlemmar i kyrkan betalar dessutom en kyrkoavgift för rätten att begravas i kyrka eller kapell, kyrkomusiker och präst vid ceremonin.

Om den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan, men ändå skall begravas i kyrkan får församlingen ta ut en avgift för denna ceremoni. Men observera, man har ingen rätt att begravas i Svenska kyrkan om man en gång har gått ur. Då kan en borgerlig akt vara ett alternativ i stället på ett av kapellen eller ett ställe som iordningsställts för detta ända mål.

Betala räkningar rätt

Räkningar som kommer i den avlidnes namn skall betalas av dödsboet.

Det går till så att du tar räkningen och dödsbeviset (registerutdrag) och går till banken. Om du betalar på Posten så behövs ett vårdnadsintyg och detta får du av begravningsbyrån. Betala kan man bara göra genom att visa räkningen som sen i sin tur belastas den avlidnes konto med summan för räkningarna. Alltså man får inte ta ut kontanta medel från den Avlidnes konto.

Kolla försäkringar

Det finns ingen automatik som gör att försäkringsbolagen betalar ut pengar vid dödsfall. Det lättaste sättet är att ha dessa försäkringsnummer nedskrivna i sitt Livsarkiv. Det finns många olika försäkringsformer.

Att göra bouppteckning.

Senast inom 3 månader skall denna vara påbörjas annars är det svårt att få ut rätt uppgifter. Här skall det antecknas tillgångar/skulder som dödsboet hade. Vilka legala arvingar som finns, testamentstagarna. Fastigheter tas upp genom att Taxeringsvärdet antecknas och bostadsrätter genom att marknadsvärde tas upp. Handlingarna skall sändas in till Skatteverket.

Gör arvskifte

Om det är mer än en dödsbodelägare. Detta är en handling som man upprättar genom att anteckna lösörets marknadsvärde samt om vem som ärver vad. Dessa handlingar skall samtliga dödsbodelägare underteckna (det finns ingen lag om Arvskifteshandling) men denna handling minska risken för bråk om arvet.

Att klaga på testamentet

Om man har sina misstankar om att bouppteckningen inte gått rätt till och att det testamente som uppvisats inte är det senaste kan man alltid klaga, eller att du vet at den avlidne var förvirrad vid testamentets skrivande , eller att det har delats ut arv som skulle tagits upp som förskott. Om du är särkullsbarn (Barn från tidigare äktenskap) och har vid detta tillfälle en så kallad förstärkt laglottsskydd (Rätt till laglott). Detta måste göras inom 6 månader från arvingen fått kännedom om testamentets innehåll.