Försäkringsinventering

Försäkringsinventering och återbetalningar

Du kan inte räkna med att alla försäkringar återbetalas automatiskt när en personer avlider. Varje år går svenska folket miste om stora belopp i försäkringspengar som fryser inne. Det är komplicerat att komma ihåg alla försäkringar man har själv - hur ska man då känna till vad anhöriga har? Somliga har t o m försäkring som täcker begravningskostnaden utan att veta om det.

Vi kan kontrollera detta med hjälp av en försäkringsinventering. Det hjälper er att hitta de glömda försäkringar ni har rätt till, det visar även om ni har rätt till efterlevandeskydd samt säkerställer att ni får fram tjänstepensioner till medlemsförsäkringar och begravningskassor m.m svart på vitt.

Försäkringsinventering beställer du av oss och utförs av vår samarbetspartner Efterhjälpen AB.

Ladda ner Försäkringsinventering eller hämta hos oss.

Försäkringsinventering för efterlevande

Ta tillfället att kontrollera dina egna försäkringar samtidigt. Få svar på frågor som om du är rätt försäkrad, vad försäkringarna faktiskt kostar och hur din pension ser ut. Det är svårt att ha koll på alla försäkringsinnehav men genom vår samarbetspartner Efterhjälpen blir det enkelt och du får en komplett bild.